Algemene voorwaarden

Arseus Dental Nederland is lid van de branchevereniging VGT en hanteert derhalve de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de VGT welke van toepassing zijn op alle leveranties van goederen en diensten.

Arseus Dental informeert u bij aanbiedingen en orderbevestigingen over deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zodat voor u duidelijk is wat u van ons mag verwachten.

Indien er afwijkingen van deze VGT verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn, zullen wij dat altijd schriftelijk in onze aanbiedingen en orderbevestigingen vermelden.

Meer informatie?

Arseus Dental Nederland is lid van de branchevereniging VGT en hanteert derhalve de algemene garantievoorwaarden van de VGT welke sinds 1 januari 2014 van kracht zijn geworden voor haar leden.

Arseus Dental informeert u bij aanbiedingen en orderbevestigingen over deze garantievoorwaarden zodat voor u duidelijk is welke garantie u van ons mag verwachten en welke gebreken worden gedekt.

Indien er afwijkingen van deze VGT garantievoorwaarden zijn, zullen wij dat altijd schriftelijk in onze aanbiedingen en orderbevestigingen vermelden.

Niet VGT-leden hebben vaak eigen garantievoorwaarden. Dit kan soms een beperkte garantie zijn. Informeer daarom altijd naar de garantie en om een schriftelijke vastlegging van de gegeven garantie. Wat valt eronder en hoe lang duurt deze.

Kies daarom voor duidelijkheid en zekerheid van VGT - garantie.

Meer informatie?

Arseus Dental Nederland is lid van de branchevereniging VGT en hanteert naast de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de VGT voor de levering van apparatuur specifieke equipement voorwaarden welke opgesteld zijn conform VGT richtlijnen.

Arseus Dental informeert u bij aanbiedingen en orderbevestigingen over deze specifieke equipement voorwaarden zodat voor u duidelijk is wat u van ons mag verwachten.

Indien er afwijkingen van deze specifieke equipement voorwaarden zijn, zullen wij dat altijd schriftelijk in onze aanbiedingen en orderbevestigingen vermelden.

Kies voor duidelijkheid en zekerheid van Arseus Dental.

Meer informatie?

Voor alle duidelijkheid wijst Arseus Dental Nederland ten aanzien van de website www.arseus-dental.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Arseus Dental. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arseus Dental. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Arseus Dental met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Arseus Dental behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Arseus Dental alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Arseus Dental niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Arseus Dental, welke geen eigendom zijn van Arseus Dental, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Arseus Dental. Hoewel Arseus Dental uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Arseus Dental worden onderhouden wordt afgewezen.

Arseus Dental sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De bepalingen van deze “Legal disclaimer” kunnen worden gewijzigd, zonder enige voorafgaande melding.