Privacy Statement

Arseus Dental, is een leverancier van producten en diensten voor professionals werkzaam binnen de mondzorg zoals tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en kaakchirurgen. Het bedrijf levert ook aan tandtechnische laboratoria, overheids- en institutionele gezondheidsklinieken en zorginstellingen. Arseus Dental, gevestigd in Waalwijk, levert een selectie merkproducten evenals een breed scala aan financiële diensten en technische ondersteuning.  

U vindt onze contactgegevens in de laatste sectie van deze verklaring.

Bij Arseus Dental, is uw privacy belangrijk voor ons. Wij verwerken persoonsgegevens in verschillende contexten en doen dit door uw privacy en uw andere rechten en vrijheden volledig te respecteren, als onderdeel van onze niet-aflatende inzet voor ethische en verantwoordelijke praktijken.

Dit wereldwijde gegevensbeschermingsbeleid ("beleid") beschrijft de principes die van toepassing zijn op onze behandeling van persoonsgegevens tussen Arseus Dental,  en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld.  Alle werknemers en degenen met wie we persoonsgegevens delen, moeten zich aan dit beleid houden.


Arseus Dental is vastbesloten om de informatie te beschermen die onze werknemers, klanten, belangstellenden, leveranciers en verkopers aan ons hebben toevertrouwd. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om onze zakelijke functies uit te voeren en om hoogwaardige producten en diensten voor de gezondheidszorg aan onze klanten te leveren.


In overeenstemming met onze waarden behandelen we alle persoonsgegevens die we verkrijgen in overeenstemming met de privacy principes van transparantie (inclusief het recht op informatie), doelbinding, gegevensminimalisatie, gegevenskwaliteit, integriteit en vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en “Privacy by Design”.
Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens in elk formaat of medium, met betrekking tot alle werknemers, klanten, verkopers en anderen die zaken doen met Arseus Dental.

We erkennen persoonsgegevens als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Afhankelijk van de context van uw interacties met Arseus Dental, verzamelen en gebruiken we verschillende soorten persoonsgegevens van werknemers, contractanten, kandidaten, klanten, potentiële klanten en verkopers.

Typen persoonsgegevens die we verzamelen van:

• Medewerkers, contractanten en sollicitanten: inclusief contact- en aanmeldingsgegevens, arbeidsgegevens- en geschiedenis, arbeidsvoorwaarden, compensatie, prestaties, videobeelden van beveiligingscamera's, gebruik van bedrijfsmiddelen voor werknemers, contractanten en sollicitanten allemaal in verband met hun rol of potentiële rol binnen Arseus Dental.

• Klanten: inclusief naam, fiscale en financiële informatie, contactgegevens voor personeel op sleutelposities, taal, handtekening, communicatie- en aanmeldingsgegevens, segmentatie en marketingattributen.

• Potentiële klanten: inclusief naam en contactgegevens.

• Klanten van onze klanten: we hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van klanten van onze klanten, inclusief gevoelige informatie, wanneer dit nodig is om de service te verlenen. In deze context handelen we namens onze klanten en wordt de service beheerst door een overeenkomst voor gegevensverwerking.

• Leveranciers of verkopers: inclusief naam, fiscale- en financiële informatie, contactinformatie voor personeel op sleutelposities, taal, communicatie en segmentering.

• Bezoekers van een kantoorgebouw: inclusief naam- en contactinformatie en videobeelden van beveiligingscamera's in sommige van onze kantoorgebouwen.

• Gebruikers van de website en sociale media: naast de informatie die de bezoekers  vrijwillig afgeven, verzamelen we automatisch de domeinnaam, het internetprotocol (IP-adres), het browsertype en de versie, het besturingssysteem en het platform, de gemiddelde tijd die op onze website wordt doorgebracht, bekeken pagina's, gezochte informatie, gemiddelde tijd doorgebracht op de website en andere relevante statistieken. Onze website maakt ook gebruik van cookies met als doel het bezoek aan de websites persoonlijker te maken. Cookies zijn stukjes informatie die een website overdraagt aan de geheugenkaart of "hard drive" van de computer van de bezoeker om daar informatie op te slaan. 

Arseus Dental maakt gebruik van cookies om toegang tot de website mogelijk te maken zonder dat de gebruiker wederom zijn gegevens hoeft in te voeren, om verbeteringen aan te brengen en om de website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen. Arseus Dental gebruikt deze informatie tevens om vast te stellen of bezoekers voldoen aan de vereiste criteria om de aangevraagde verzoeken uit te voeren. 

De meeste browsers waar bezoekers gebruik van maken bieden de mogelijkheid om de bezoeker te laten controleren of de browser cookies accepteert, weigert, dan wel de bezoeker iedere keer dat er een cookie wordt verzonden hierover te informeren. Het is te allen tijde mogelijk de cookies die u van Arseus Dental hebt gekregen van uw browser te verwijderen.

Op de Arseus Dental website wordt gebruik gemaakt van webbakens of soortgelijke technologieën van analyseproviders van derden, waarmee wij geaggregeerde statistische gegevens over de effectiviteit van onze promotiecampagnes of andere handelingen kunnen samenstellen. Met deze technologieën kunnen analyseproviders hun eigen cookies of andere id’s op uw apparaat instellen of lezen, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over uw onlineactiviteiten verspreid over applicaties, websites of andere producten. We verbieden deze analyseproviders om webbakens op onze website te gebruiken om gegevens te verzamelen of toegang te krijgen tot gegevens waarmee u direct zou worden geïdentificeerd (zoals uw naam of e-mail adres). 

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder hun toestemming, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat een kind zich heeft geregistreerd voor een service en ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen.

Arseus Dental ontvangt en gebruikt verschillende soorten persoonsgegevens om onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten uit te voeren. We passen het data minimaliseringsprincipe toe bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens en zorgen ervoor dat we alleen informatie verzamelen die noodzakelijk en op eerlijke wijze verkregen is, en dat we u op de hoogte gebracht hebben en indien nodig toestemming hebben verkregen.

Sommige van deze gegevens worden rechtstreeks van u verzameld in de volgende situaties wanneer:
• U solliciteert naar een functie bij ons bedrijf
• We onderhandelen en / of we brengen een contractuele relatie tot stand (bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid of commerciële voorwaarden),
• U verstrekt ons een dienst, als verkoper of leverancier
• Wanneer wij u een service, product of ondersteuning bieden.
• Wanneer u surft of onze website, e-commerceservices of pagina's op sociale media gebruikt

Soms verkrijgen we ook gegevens van derden, waaronder dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Arseus Dental wereldwijd, bijvoorbeeld in de volgende situaties:
• We kunnen analyses uitvoeren om aanvullende producten en diensten te bepalen die van belang kunnen zijn
• We kunnen gegevens tussen dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen delen voor het centraliseren van Customer Relationship Management-systemen
• We kunnen gegevens van externe bedrijven kopen voor marketingdoeleinden.

De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunnen variëren afhankelijk van het type relatie dat u met ons hebt, bijvoorbeeld als u een van onze werknemers, klanten of een websitegebruiker bent. Arseus Dental verzamelt en gebruikt altijd persoonsgegevens volgens het doelbindingsbeginsel. Het gebruik van persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden moet altijd consistent zijn en uw privacy verwachtingen garanderen, anders zullen we uw toestemming vragen.

• Medewerkers en sollicitanten: als u solliciteert naar een baan, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te beoordelen en om uw aanvraag en / of account te administreren. Als u een arbeidsrelatie of commerciële relatie hebt met Arseus Dental, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze contractuele relatie te ontwikkelen, prestatie-evaluaties uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale- en arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

• Klanten: we gebruiken de informatie van onze klanten om onze commerciële relatie te onderhouden, om de goede werking van de dagelijkse bedrijfsvoering te verzekeren, om te voldoen aan belasting- en andere regelgeving, en om verkoop- en marketingactiviteiten te beheren.

• Klanten van onze klanten: we bieden ondersteunende diensten aan onze klanten die onze gezondheidszorg gerelateerde producten en diensten gebruiken, indien nodig.

• Potentiële klanten: informatie van potentiële klanten wordt gebruikt om te reageren op hun verzoeken om informatie, producten of diensten en voor marketingactiviteiten.

• Leveranciers en verkopers: als u een zakelijke of professionele relatie onderhoudt met Arseus Dental, zullen wij uw gegevens gebruiken om onze zakelijke relatie met u te ontwikkelen en om te voldoen aan belasting- en andere regelgeving.

• Bezoekers van een kantoorgebouw: onze gebouwen en panden hebben over het algemeen fysieke en technische toegangscontroles en sommige hebben videobewakingssystemen voor veiligheidsdoeleinden.

• Gebruikers van websites en sociale media: we verzamelen persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze website en pagina's van sociale media. We gebruiken de informatie om uw accountregistratie te beheren, uw voorkeuren en instellingen op te slaan, op interesses gebaseerde advertenties te bieden, statistieken uit te voeren en te analyseren hoe u onze website en online services gebruikt. 


• We kunnen ook persoonsgegevens van onze werknemers, klanten, potentiële klanten, verkopers of leveranciers voor andere doeleinden gebruiken op basis van onze legitieme belangen, zoals het uitvoeren van analyses van bestelhistorie, voor productontwikkeling, om statistieken te maken over marktontwikkelingen , om profielen te genereren voor marktonderzoek.

Arseus Dental verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens wanneer er een eerlijke en wettelijke basis is voor de verzameling en het gebruik ervan, bijvoorbeeld wanneer het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract aan te gaan, om te voldoen aan onze legitieme belangen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wanneer we uw toestemming hebben.

De informatie die we verzamelen wanneer we een contract of zakelijke relatie met u aangaan, behalve wanneer wij anderszins aangeven, is verplicht om onze contractuele relatie te ontwikkelen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld: Sommige belastingwetten, arbeidsrechten, fraudebestrijdings- of nalevingswetten vereisen bijvoorbeeld dat organisaties bepaalde informatie verzamelen die kan variëren, afhankelijk van de lokale regelgeving. Zonder de vereiste verplichte informatie zouden we niet met u kunnen samenwerken.

Marketingactiviteiten zijn meestal gebaseerd op uw toestemming of op een bestaande zakelijke relatie met ons. U kunt zich echter op elk gewenst moment en kosteloos afmelden voor deze berichten.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze legitieme belangen, voeren we altijd een afweging uit om ervoor te zorgen dat de rechten van betrokkenen niet worden overschreven.

Tot slot, wanneer we toegang hebben tot persoonsgegevens namens onze klanten, is er in onze rol als gegevensverwerker altijd een schriftelijk contract dat de uitvoering regelt, inclusief specifieke instructies voor de gegevensverwerking en veiligheidswaarborgen.

Arseus Dental past het principe van opslagbeperking toe om persoonsgegevens in onze administratie alleen te bewaren voor de duur die nodig is om het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken. We bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is, en wat nodig is, hangt af van specifieke omstandigheden zoals regels die vereisen dat informatie voor een bepaalde periode wordt bewaard en verjaringstermijnen van juridische claims.

De bewaartermijn hangt af van de context waarin we gegevens verwerken, zoals gegevens over het gebruik van onze website, gegevens van toekomstige werknemers of werknemersgegevens nadat de medewerker het bedrijf heeft verlaten. De bewaartermijnen worden vastgesteld, rekening houdend met de legitieme bedrijfsdoeleinden van Arseus Dental en volgens lokale voorschriften.

Soms schakelt Arseus Dental externe contractanten, serviceproviders en andere leveranciers in om ons te helpen onze zakelijke doelstellingen te bereiken. Er zijn andere omstandigheden waarin we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan derden bekend te maken, zoals overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten.

We nemen o.a. contact op met externe contractanten, serviceproviders en andere leveranciers voor de volgende services: technische ondersteuning, rechtstreekse leveringen, behandelen van leaseaanvragen. Als de opdracht betrekking heeft op de overdracht van persoonsgegevens, vereist Arseus Dental dat de serviceprovider die gegevens in overeenstemming met dit beleid behandelt. Een contract ter bescherming van de persoonlijke gegevens moet worden vastgelegd voordat er gegevens worden vrijgegeven.


In bepaalde omstandigheden kan Arseus Dental worden verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer dit nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen, of in een noodsituatie waarin de gezondheid of veiligheid van een persoon in gevaar is.


We kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven in het kader van een verkoop of transactie waarbij het gehele of een deel van het bedrijf is betrokken.

Arseus Dental hecht veel waarde aan het beveiligings-, vertrouwelijkheids- en integriteitsbeginsel. We nemen commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om alle informatie, verkregen van onze online bezoekers te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en we evalueren onze veiligheidsmaatregelen regelmatig. We doen er alles aan om uw gegevens op een veilige manier te verwerken en hebben specifieke technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat de persoonsgegevens die wij hebben verzameld, per ongeluk of opzettelijk worden aangetast.

Arseus Dental gebruikt VeriSign voor zijn sites beveiligingscertificaten. Houd er rekening mee dat deze beveiligingshulpmiddelen geen informatie beschermen die niet via onze website wordt verzameld, zoals informatie die per e-mail aan ons wordt verstrekt.
We voeren ook informatie-risicobeoordelingen uit, we zorgen ervoor dat onze medewerkers het belang van bescherming van persoonlijke gegevens begrijpen, en we beheren op een verantwoordelijke manier de toegangsrechten binnen ons bedrijf. We nemen zowel fysieke beveiliging als IT-beveiliging op in onze algemene benadering voor gegevensbeveiliging. We zijn kritisch in het selecteren van leveranciers die persoonlijke gegevens namens ons verwerken, zodat zij ook zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen.


Arseus Dental levert alle redelijke inspanningen om personen en regelgevende instanties, zoals wettelijk verplicht, op de hoogte te brengen, als we redelijkerwijs geloven dat persoonlijke informatie is gestolen, onthuld, gewijzigd of dat er inbreuk gemaakt is door een onbevoegde persoon. We maken en onderhouden een meldings- en rapportageprotocol voor inbreuken.


We onderschrijven ook het concept van “privacy by design” dat een benadering is van projecten die vanaf het begin de privacy en naleving van gegevensbescherming bevorderen. Dit betekent dat we de gevolgen voor de privacy en de beveiliging van elk nieuw project of proces gedurende de gehele levenscyclus van het project of proces in aanmerking nemen.

Als u zich op het grondgebied van Europa bevindt, is Arseus Dental toegewijd om de uitoefening van uw, door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming verleende rechten, te faciliteren. Anders kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw bedenkingen betreft privacy te bespreken.

Privacyrechten onder de Europese Verordening:

Transparantie en het recht op informatie: wij informeren onze werknemers, klanten, leveranciers, verkopers en anderen over hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken in onze dagelijkse activiteiten op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens of zo snel mogelijk daarna. We publiceren deze privacy kennisgeving ook voor meer transparantie.

Recht op toegang, rectificatie, beperking van verwerking en verwijdering: wij bieden betrokkenen toegang tot hun eigen persoonsgegevens, indien vereist door de toepasselijke wetgeving. Bovendien zullen we hun persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist en onnauwkeurig zijn, en we zullen het recht op verwijdering en beperking van verwerking garanderen wanneer deze rechten verenigbaar zijn met de lokale regelgeving.


Recht om bezwaar te maken en uw toestemming te herroepen, op elk moment: voor alle marketing uitingen kunt u zich altijd en kosteloos afmelden. Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen andere verwerkingsactiviteiten wordt beoordeeld om te waarborgen dat het niet onverenigbaar is met lokale regelgeving of de legitieme belangen schendt van Arseus Dental.

Recht op gegevensportabiliteit: op basis van uw specifieke situatie bieden wij betrokkenen het recht om uw gegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor verschillende diensten en bevat ook het overdragen van uw gegevens aan u, een andere verwerker of een vertrouwde derde partij.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Deze verzoeken moeten als volgt worden ingediend:

• Opt-out van marketingcommunicatie: u kunt zich op elk gewenst moment afmelden door de opt-out-instructies in onze commerciële e-mails te volgen. Klik op de link in de door ons verzonden e-mail en schrijf u uit voor verdere marketingcommunicatie door het plaatsen van een vinkje.


• Om uw overige rechten uit te oefenen: u kunt een schriftelijke mededeling sturen naar uw plaatselijke Arseus Dental vestiging te Waalwijk en de volgende informatie verstrekken om uw identiteit te laten verifiëren: Uw klantnummer en het telefoonnummer waar wij u kunnen bereiken. Arseus Dental zal uw verzoek tijdig in behandeling nemen binnen 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag. Als we om welke reden dan ook deze periode moeten verlengen, nemen we contact met u op.


• Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: u kunt het recht hebben om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en u communiceert met onze website of ons persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten. Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet u er rekening mee houden dat de Verenigde Staten niet voorkomen op de lijst van landen die de Europese Commissie voldoende acht voor de bescherming van persoonsgegevens. We bieden echter passende voorzorgsmaatregelen voor uw gegevens in de VS, omdat we deze overdragen op basis van EU standaard contractbepalingen m.b.t. overdracht van persoonsgegevens. 

Als u onze fanpagina of Instagram-pagina bezoekt, verzamelt, bewaart en verwerkt Facebook Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland, uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacybeleid.

Het privacybeleid is hier te vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Wij gebruiken de statistiekendienst Facebook Insights voor het op de behoeften afgestemde ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze pagina's. Deze dienst registreert uw activiteit op onze site en stelt deze in geanonimiseerde statistieken aan ons ter beschikking. Dit verschaft ons informatie over onder andere de activiteit van de bezoekers van onze fanpagina, de weergaven van onze pagina, het bereik van berichten, weergaven en de gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, alsmede statistieken over de man-vrouwverhoudingen van onze bezoekers. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door de beheerder zijn niet mogelijk.

Voor meer informatie over Facebook Insights kunt u terecht op:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Facebook en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van Insights-gegevens. Nadere bijzonderheden hierover zijn opgenomen in het addendum voor de gezamenlijke verwerkersverantwoordelijke, dat te vinden is via de volgende link:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Verdere opmerkingen:

  • De betrokkenen ontvangen van Facebook Ierland de essenties van het Page Insights Addendum.

  • Wij behouden ons het recht voor om gebruikersnamen en commentaren die verwijderd zijn wegens een inbreuk op de netiquette op te slaan. Deze zullen alleen worden bewaard om als bewijs te dienen in geval van juridische geschillen binnen de verjaringstermijn.

  • Arseus Dental aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gedeelde inhoud van externe derden.

  • In het kader van prijsvragen/loterijen worden gegevens verzameld voor de verwerking ervan. Nadere bijzonderheden hierover, zoals welke gegevens voor welk doel worden verzameld, zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming en de deelnemingsvoorwaarden van het desbetreffende prijsvragen/loterijen.

We behouden ons het recht voor om dit beleid en gerelateerde bedrijfspraktijken op elk moment te wijzigen. We zullen u correct op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

Veranderingen in dit beleid zullen u worden meegedeeld via onze website en via e-mailcommunicatie. Wij geven u de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor verschillende en nieuwe doeleinden kenbaar te maken, of wij zullen u in ieder geval  informeren over de wettelijke basis van een dergelijke verwerking anders dan toestemming. De tijdsaanduiding die u in het beleid ziet, geeft de laatste datum aan waarop het is aangepast.

Bij Arseus Dental zijn we toegewijd om dit beleid en het principe van verantwoording toe te passen. Neem daarom gerust contact met ons op als u zich zorgen maakt of vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, kunt u contact met ons opnemen op:

Arseus Dental
Cartografenweg 18
5141 MT Waalwijk
T.a.v.: Directie

Of bel Arseus Dental op +31 416 675000

U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon voor regulatory compliance via tel. 0416 675000 of met uw Accountmanager. We zullen snel reageren en alles in het werk stellen om uw bezorgdheid weg te nemen.

14 Maart 2022