KaVo E70/E80 Vision Style Edition

Strak design is een statement. Dit is precies de gedacht achter de KaVo Design Edition. Deze behandeleenheden combineren innovatie, technologie en esthetiek. De Style-uitvoeringen in deze lijn tonen perfectie tot in het kleinste detail, van het matte plaatwerk tot het subtiel gestructureerde grijze vlak. Met zijn eenvoud, elegantie en klasse passen deze behandeleenheden in iedere praktijk.

De minimalistische rechte lijnen, ingetogen kleuren en sterke materialen als leder, staal en hout geven deze stijl een eigen karakter en kracht. De Style Edition is exclusief verkrijgbaar voor de Estetica E70 en E80 Vision en kan gecombineerd worden met de KaVo bekledingskleuren. Voor meer informatie zie de brochure

NEN 3140 Veiligheidskeuring

Ieder werkgever in Nederland heeft, in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, een zorgplicht jegens de werknemers voor goede arbeidsomstandigheden waarin werknemers op een veilige wijze hun werkzaamheden kunnen verrichten. De Arbeidsomstandighedenwet regelt specifieke zaken rond veilige arbeidsomstandigheden. Hieronder vallen o.a. de risico-inventarisatie en -evaluatie en het opstellen van een plan van aanpak (de RI&E-verplichting), de verplichte inschakeling van de Arbo-dienst, het aanstellen van een preventiemedewerker en de bedrijfshulpverlening. Eén van de punten die de laatste tijd steeds meer door Arbo-diensten benoemd worden is het veilig werken met professionele elektrische apparatuur. Werken met of aan elektrische apparatuur brengt nu eenmaal een zeker risico met zich mee, zowel voor de gebruiker als de patiënt! Omdat de meeste apparatuur zich ook nog eens in een medische ruimte bevindt, geldt hier ook nog eens aanvullende regelgeving voor. Met betrekking tot de elektrische veiligheid van apparatuur worden Arbo-diensten steeds kritischer op het periodiek onderhoud van deze apparatuur conform de normen NEN 3140 (standaard elektrische apparatuur) en NEN-EN-IEC 62353 (elektrische medische apparatuur).

Werkgevers dienen, zeker in geval van een calamiteit, aan te kunnen tonen dat hun elektrische apparatuur periodiek  aan een keuring is onderworpen. Overtreding van deze verplichting voor een periodieke controle levert steeds vaker een forse boete of, in geval van schade, een zware aansprakelijkheidsprocedure op. Onze technici hebben de specifieke NEN veiligheidscursus voltooid en zijn gecertificeerd om de keuringen op basis van NEN 3140 en NEN-EN-IEC 62353 naar behoren te kunnen uitvoeren. Uiteraard zijn onze technici allemaal voorzien van de benodigde gekalibreerde apparatuur om dergelijke metingen conform vastgestelde protocollen uit te kunnen voeren.
Naast het regulier onderhoud aan uw apparatuur, het verplicht onderhoud aan uw desinfectie-, sterilisatie- en röntgenapparatuur zijn wij u ook graag van dienst met het uitvoeren van veiligheidskeuringen voor al uw professionele elektrische apparatuur. Meer informatie? Neem dan contact op met ons serviceteam: 0416-675060 of service@arseus-dental.nl

AeraMax nu bewezen 99,99% effectief tegen COVID19

Bescherm wat belangrijk is, dit staat in de praktijken voorop. Zeker in deze tijd is het van essentieel belang voor de gezondheid van uw patiënten en team om gezuiverde lucht in te ademen. Fellowes AeraMax Pro luchtreinigers blijken effectief te zijn in het verminderen van aërosolconcentraties van Human Coronavirus 229E in een testkamer, met een vermindering van 99,99% binnen 1 uur, gebaseerd op onafhankelijke laboratoriumtests. De testresultaten zijn hier te bekijken.


De AeraMax Professional luchtreinigers maken gebruik van een gepatenteerd 4-filtersysteem. Deze True HEPA filters voldoen aan de IEST 1.5 HEPA standaard, die 99.97% filtert van de deeltjes van 0.3 micron grootte. Bovendien kunnen deze filters meer dan 97,8% van de vervuilende stof opvangen bij 0,1-0,15 micron, gebaseerd op de testgegevens van de IBR-laboratoria. Een geruststellende gedachte!