Röntgenautoriteit komt met digitale inspecties

Röntgenautoriteit komt met digitale inspecties

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft aangekondigd dat zij gaat controleren of tandartspraktijken de regels rond radiologie, stralingsbescherming en röntgenapparatuur naleven. De inspectie benadert die praktijken die nog geen registratie of vergunning hebben aangevraagd voor het gebruik van röntgentoestellen. In de vorm van digitale inspecties zal aan de hand van een vragenlijst bepaald worden of wordt voldaan aan de Kernenergiewet, het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en de bijbehorende regelingen. Het invullen van de vragenlijst is verplicht en duurt ongeveer 15 minuten. Ook nu al sancties mogelijk.

Het is dan ook van groot belang dat de praktijk voldoet aan alle voorwaarden, tevens aan die van de (na)scholingseisen voor werken met röntgenapparatuur en CBCT. Onze röntgenspecialisten adviseren u graag over de regelgeving en het KEW-dossier. Zij zijn te bereiken via telnr 0416-675000 of e-mail info@arseus-dental.nl.