Ultrasoon reiniger

Ultrasoon reiniger

Ultrasoon is een veilige en efficiënte manier om dentale en medische instrumenten schoon te maken.

Complex instrumentarium dat door het spoelwater van de thermodesinfector onvoldoende goed bereikt kan worden, zal een voorbehandeling in een ultra­soonbad moeten ondergaan omdat dit feitelijk de functie van een precisiereini­ger vervult. Te denken valt hierbij aan complexe (holle) boortjes die bij implantologie gebruikt worden. Ultrasoon is een veilige en efficiënte manier om dentale en medische instrumenten schoon te maken.

Werkingsprincipe

Met behulp van een piezo-elektrisch element worden geluidsgolven (drukgolven) met een frequentie van meer dan 25.000 trillin­gen per seconde (25 kHz) opgewekt in de vloeistof van het reinigingsbad. Deze ultrasone geluidsgolven zijn niet waar­neembaar door de mens. Er ontstaat in de vloeistof een patroon van afwisse­lend verlaagde en verhoogde druk waardoor vorming van dampbelletjes en aansluitend implosie ervan plaatsvindt. Bij het imploderen komt zeer veel ener­gie vrij waarmee vervuiling van opper­vlakken kan loskomen. Sommige toestellen beschikken over een SweepZone Technologie wat borg staat voor een uiterst krachtige reiniging. Door automatische frequentiewijzigingen wordt de ultrasonische reiniging nog krachtiger dan bij traditionele systemen. Bovendien blijft de reinigingskracht constant. Ongeacht de lading of het vloeistofniveau.

Deze technologie reinigt instrumenten, prothesen, boren en overige hulpmiddelen die gebruikt worden in de dentale praktijk en het lab. 

Toebehoren

In de roestvrijstalen bak van het trilbad kunnen voor de directe reinigings­methode opengewerkte mandjes of korfjes gebruikt worden. Daarnaast kan voor de indirecte reinigingsmethode gebruik gemaakt warden van gesloten bekerglazen of glazen schalen.

Merken

Arseus Dental heeft onder andere de volgende merken Ultrasoon reinigers in het programma:

  • Bandolin

  • Dürr Dental

  • L&R 

  • Stern Weber

Ultrasoon & Themodesinfector in 1

De Stern Weber H10 is een nieuwe innovatie afkomstig uit de medische sector. De H10 is een nieuw compact type thermodesinfector (voldoet aan EN ISI 15883-1/2) welke de diverse manuele taken die verbonden zijn aan het sterilisatieproces in 1 enkele automatische workflow van slechts 35 minuten combineert; decontiminatie, ultrasoonreiniging, thermische desinfectie en droging.